Pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a stanovení pravidel chování pro návštěvníky areálu skateparku – sportovní areál Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm se vydává tento návštěvní řád. Všichni návštěvníci jsou povinni se návštěvním řádem řídit.

VSTUP DO AREÁLU SKATEPARKU

 •  Vstup a využívání areálu skateparku je pouze na vlastní nebezpečí! Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřených osob.
 • Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, In-line bruslích a Freestyle BMX kolech. Jízda na MTB kolech a koloběžkách není ve skateparku povolena.
 • Kapacita parku je max. 10 jezdců stojících na překážkách, současně jedoucích maximálně 4 jezdců.
 • Skateboardy, in-line brusle, kola BMX musí být v dokonalém technickém stavu a musí být opatřeny požadovanými ochrannými prvky:
  Kola BMX musí mít záslepky řídítek a plastové pedály, stupačky musí být opatřeny nylonovým nebo plastovým obalem. Koloběžky lze používat jen v případě, že mají plastovou desku nebo je deska opatřena plastovými ochrannými prvky. Řídítka musí být opatřena záslepkami.
 • Za případnou škodu na zdraví nebo na věcech, způsobenou v areálu skateparku nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • Povinností návštěvníků je udržovat v celém areálu skateparku pořádek a čistotu

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

 • Každý návštěvník areálu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému.
 • Děti ve věku do 10 let mohou areál využívat pouze v doprovodu rodičů, nebo osoby starší 18 let pověřené rodiči.
 • Každý uživatel skateparku mladší 18 let je povinen používat při jízdě ochranné pomůcky (přilba, chrániče kolen a loktů).
 • Užívání skateparku je povoleno za účasti nejméně jedné další osoby, z důvodu poskytnutí nebo přivolání pomoci v případě úrazu.
 • V případě úrazu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a o každé takové události neprodleně informovat provozovatele.
 • Nedodržuje-li návštěvník nebo jezdec tento provozní řád, je provozovatel nebo jím pověřená osoba oprávněna jej z areálu vykázat

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU SKATEPARKU

 • Jezdit v areálu sám/sama.
 • Jezdit v areálu v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště, za sněhu a mrazu, mokrého nebo zmrzlého povrchu překážek, za tmy a v čase snížené viditelnosti.
 • Jezdit v areálu v době, kdy je park provozovatelem uzavřen (je zamčena vstupní brána).
 • Jakýmkoliv způsobem poškozovat areál skateparku a jeho zařízení, donášet nebo instalovat nové překážky nebo jiné předměty.
 • Jiným způsobem poškozovat areál a jeho zařízení, zejména malováním, graffiti, lepením plakátů a podobně.
 • Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 • V areálu platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek.

Datum vydání a uveřejnění: 07.09.2023

PROVOZOVATEL:

Sportoviště Rožnov, s.r.o.
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.sportovisteroznov.cz
E-mail: provoz@sportovisteroznov.cz