Pro zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti provozu a stanovení pravidel chování pro návštěvníky workoutového hřiště – sportovní areál Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm se vydává tento návštěvní řád. Všichni návštěvníci jsou povinni se návštěvním řádem řídit.

VSTUP DO AREÁLU WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

 • Workoutové hřiště je venkovní posilovna, která slouží k posilování vlastní vahou – kalistenika, street workout. Základní prvky pro cvičení jsou hrazdy, bradla, žebřiny, lavičky.
 • Vstupem do areálu a užívání hřiště je pouze na vlastní zodpovědnost.
 • Na každém prvku hřiště může cvičit nanejvýš 1 osoba.
 • Používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno. Běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného nebo zakázaného užívání.
 • Dodržujte doporučené postupy cvičení a věkové hranice pro jednotlivé cvičební prvky.
 • Hřiště je určeno pro osoby starší 15 let a současně o výšce postavy větší než 140 cm.
 • Přístup a cvičení dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je povinna zkontrolovat cvičební prvky, které bude osoba mladší 15 let používat a dohlížet na ni.
 • Neužívejte zařízení hřiště, pokud se v něm nachází předměty, které by mohly ohrozit uživatele.
 • V případě sdílení konstrukce více cvičenci dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

 • Úmyslně poškozovat, přemisťovat a znečišťovat prvky a povrch hřiště.
 • Využívat hřiště a konstrukci k propagačním, reklamním či komerčním účelům bez souhlasu provozovatele.
 • Užívat hřiště při zjištěném poškození konstrukce.
 • Vstupovat na hřiště se psy a jinými zvířaty.
 • Jízda na kole, kolečkových bruslích a koloběžkách.
 • Kouření, konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.

Datum vydání a uveřejnění: 22.8.2023

PROVOZOVATEL:

Sportoviště Rožnov, s.r.o.
Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.sportovisteroznov.cz
E-mail: provoz@sportovisteroznov.cz